OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné a dodacie podmienky predaja výrobkov


Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, taktiež v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Zb. z.) sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky.

 1. Všeobecné ustanovenia


Predávajúcim je: Obchodné meno: Zita Smítková - JADEZIT,
Sídlo: Hrabičov 125, 966 78 Hrabičov
IČO: 46 267 433 - ďalej len "Predávajúci"
Neplatca DPH.
Zákazníkom - ďalej len "Kupujúci"- je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar
cez nákupný košík na stránkach www.jadezit.sk.
Ak si Kupujúci z technických dôvodov nemôže objednať cez nákupný košík, je možné si objednať aj mailom na adrese: objednavky@jadezit.sk, prípadne telefonicky na čísle 0907 482848
Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky stanovené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

 2. Registrácia 
 

Kupujúci má možnosť registrácie na stránke www.jadezit.sk. Pri prvom nákupe sa Kupujúci prihlási prihlasovacím menom a heslom, vloží tovar do košíka, vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku. Pri každom ďalšom nákupe sa po prihlásení a vybratí tovaru adresné údaje vyplnia automaticky. Tak isto máme podporované aj nákupy bez registrácie, kedy sa nebudú ukladať kontaktné informácie a teda sa nebude dať znova prihlásiť.

 3. Predmet objednávky


Predmetom objednávky je tovar uvedený na www.jadezit.sk. Kupujúci zrealizuje objednávku tak, že si vyberie tovar uvedený na stránke, vloží ho do nákupného košíka, vyplní objednávkový formulár, a odošle objednávku. V nadväznosti na sortiment potravinárskych produktov je možný len spôsob doručenia expres kuriérnou službou, alebo osobný odber. Podľa zvoleného spôsobu doručenia Predávajúci vypočíta Kupujúcemu cenu za prepravu a pripočíta ju k cene tovaru.

 4. Vybavenie objednávky


Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch. Odosielacie dni pondelok až štvrtok. Po akceptácii objednávky a v nadväznosti na požadovaný sortiment, bude tovar vyexpedovaný do troch pracovných dní. Ak je sortiment na objednávku Predávajúci kontaktuje Kupujúceho a dohodne možný termín expedície.
V prípade, že objednaný tovar, alebo niektoré položky objednaného tovaru na sklade nie je, bude o tom Kupujúci informovaný e-mailom hneď po prijatí objednávky. Predávajúci ho bude informovať o možnom termíne dodania chýbajúceho tovaru a dohodne sa s Kupujúcim na ďalšom postupe.

 5. Spôsob doručenia a ceny za prepravu tovaru 


Doprava:
Sme výrobcovia potravinárskych produktov a preto na prepravu máme obzvlášť vysoké požiadavky. Tovar je krehký ( sklo ), nesmie sa prevrátiť a musí byť doručený v čo najkratšom čase aby sa neznehodnotil.
Tovar zasielame  len expres kuriérnou službou Slovenskej pošty, s lehotou dodania do 24 hodín od odovzdania kuriérovi. Zásielky sú doručované "na adresu", preto je potrebné v objednávke uviesť okrem fakturačných údajov aj skutočné miesto dodania a mobilný telefonický kontakt. Všetky poskytnuté údaje sú používané v súlade s ochranou osobných údajov. Slovenská pošta na telefonický kontakt odosiela oznámenia o doručovaní zásielky a kuriér pre oblasť adresáta  Vás kontaktuje pred doručením.
Kuriérne služby sú hradené v súlade s cenníkom poskytovaných služieb pre danú kategóriu zásielok, cena za zásielku sa štandardne pohybuje  v hodnote 8,- € s DPH + 2,- € s DPH za prepravný(é) obal(y) s výstužou.
V prípade veľkej objednávky a nutnosti komplikovanejšieho balenia či prepravy, Vás budeme pri spracovaní objednávky kontaktovať.
Po dohode je možný osobný odber uhradeného tovaru.
Osobne je možné vyzdvihnúť si tovar v predajni na adrese Hrabičov 125, 966 78 Hrabičov – osada Hríbovci.

Platba: 
Dostupné platobné možnosti :
- Platba na dobierku, hradí sa v hotovosti u kuriéra, manipulačný poplatok ( +1,5 € )
- Bankovým prevodom vopred na účet ( + 0 € )
- Hotovostne pri odbere v kamennej predajni ( + 0 € ), platí len pre predaj z dvora. 
 

 6. STORNO objednávky


Kupujúci môže svoju objednávku stornovať mailom na adrese objednavky@jadezit.sk alebo telefonicky na čísle 0907 48 28 48, pokiaľ nie je už tovar odoslaný. Objednávka sa považuje za stornovanú po potvrdení Predajcom - mailom, že akceptuje a eviduje storno objednávky.

 7. Vrátenie tovaru


V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) ods. 5) písm. c) spotrebiteľ nemôže po odoslaní zásielky odstúpiť od zmluvy v nadväznosti na vlastnosti tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze pri skladovaní v rozpore so stanovenými podmienkami.
 

 8. Záručná lehota


Všetok tovar, ktorý má Predajca v ponuke, má na obale vyznačenú minimálnu trvanlivosť.
 

 9. Reklamačný poriadok


Kupujúci je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený. Ak je to možné, Kupujúci overí aj obsah zásielky pri jej preberaní. V prípade zistenia poškodenia balíka pri preberaní zásielky (poškodený obal balíka, zatečený obal), Kupujúci NEPREVEZME ZÁSIELKU od doručovateľa. Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené kuriérnou službou Slovenskej pošty.
Ak nastanú nezrovnalosti v kvalite, alebo kvantite tovaru a chybu spôsobil Predajca, Kupujúci bude o tom predávajúceho ihneď informovať mailom alebo telefonicky ( vhodné obsah balíka odfotiť). Ak Kupujúci zistí, že tovar bol dodaný v nedostatočnej kvalite (napr. poškodený, neúplný, chýbajúci), má nárok na výmenu tovaru, prípadne doplnenie tovaru.

 10. Záverečné ustanovenia


Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými a dodacími podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 2.1.2010.